Showing 1-10 of 118 results

Mini MBA

Mini MBA; İngiltere Kent bölgesi, Folkestone sahil kasabasında yer alan Earlscliffe okulu tarafından sunulur. Earlscliffe, eğitim yılı içerisinde birey odaklı ve kişiselleştirilmiş eğitim (personalized education) sunan yatılı bir İngiliz okuludur. Yazları ise uluslararası öğrencilere kapılarını açar.

EXPLO – StartUp

Explo StartUp, öğrencilerin sağlam bir iş modeli geliştirmesini ve bu modeli işleyen bir sisteme dönüştürmek için gereken donanımı elde etmelerini hedefler.