Geri

SBC Summer Courses | Oxford University

Oxford’a yürüme mesafesinde ve yeşillerle bezenmiş kampüste öğrenciler seçtikleri alanlarda 25 saatlik eğitim alırlar. Bu alanlar; Politika ve Ekonomi, İşletme, Hukuk Mühendislik, Uluslararası İlişkiler, Matematik ve Tıp’tır. Sınıf dışı aktiviteler gençler için özel olarak hazırlanmıştır. Bu aktiviteler öğrencilerin bir yandan dünyanın çeşitli yerlerinden arkadaşlar edinmesini sağlarken diğer yandan da Oxford’u beraber keşfetmelerine yardımcı olur. Öğrenciler bu programda bir yandan Oxford’u keşfederken bir yandan da Cambridge’i gezme imkanına sahiptir. Londra’da üniversite gezileri, sayısız müze ve spor aktivitesi ayrıca endüstriyel geziler, resmi yemekler ve mezuniyet töreni programda yer almaktadır.

EĞİTİM İÇERİKLERİ

Temel olarak, içeriğinde 25 saatlik İngilizce derslerini barındıran bu programda; Eton X dijital öğrenme platformu, konaklama ve yemek, akşam aktiviteleri, 2 gezi (her 2 haftalık kurs için), kurs sonu raporu ve mezuniyet töreni yer almaktadır.

SBC öğrencileri, otantik Oxbridge ortamında üniversite düzeyinde akademik eğitimi alma konusunda benzersiz bir deneyime sahiptir. Ödüllü akademik programlar, öğrencilere ilgi çekici ve motive edici programlar sunmak için ustalıkla geliştirilmiştir. Program içeriğinde; Seçili konuyu aktif tartışmayla harmanlayan seminerler, bilgiyi özümsemek için dersler, öğrencilerin işbirliği içinde bir projeye liderlik etmelerini ve el ele vermelerini sağlamak için pratikler bulunmaktadır. Bu durum öğrencilere seçtikleri alanın yaşamı ve kariyeri hakkında benzersiz bir fikir vermektedir. Öğrenciler sektöre özel atölye çalışmalarına katılma fırsatı da bulacaklardır.

Politika ve Ekonomi

Gelecekteki çalışmalara hazırlık olarak çağdaş dünyanın politik ve ekonomik temellerine ilişkin anlayışlarını geliştirmek isteyen hırslı öğrenciler için idealdir. Burada öğrenciler, uluslararası jeopolitik eğilimler hakkında bir anlayış kazanarak, temel kavramlar hakkındaki bilgiyi genişletecek ve farklı siyasi sistemlerin kalbindeki ideolojileri ve değerleri değerlendireceklerdir. Çağdaş dünyanın politik ve ekonomik temelleri hakkındaki anlayışı güçlendirmek, gerçek endüstri ziyaretleriyle araştırmacılar ve profesyonellerle işbirliği yapmak, akademik yolculukta ve gelecekteki kariyerde başarılı olmak için gereken becerileri kazanmak bu programın temel amaçlarıdır. Öğrenciler burada;

Önde gelen Konuk Konuşmacıların Anlatımları
Endüstri Deneyimi ziyaretleri
Dinamik, hafta boyu ortak projeler
Seyirci önünde resmi sunum görevleri
Son teknoloji Eton X dijital öğrenme platformu
Toplam 50 saat grup dersi
2 tam günlük gezi imkanına sahip olurlar.

İşletme

Öğrenciler iş dünyasındaki en son trendler ve uygulamalar hakkında bilgi edinirken hem pratik iş becerilerini hem de sosyal becerilerini geliştirir. Konular arasında bütçeleme ve finans, pazarlama, sürdürülebilirlik ve büyüme ile iş dünyasında başarı için gerekli iletişim becerileri yer alır. Burada temel iş kavramları hakkındaki anlayış geliştirebilir, işle ilgili özgün ve pratik bilgiler edinebilir, üniversite ve sonrası için temel akademik ve profesyonel becerileri güçlendirebilirsiniz. Bu programda politika ve ekonomiden farklı olarak sadece 1 tam gün gezi bulunmaktadır.

Hukuk

Burada öğrenci sağlam yasal argümanlar geliştirmek ve sunmak zorunda kalacağınız bir adli davanın veya yasal davanın pratik simülasyonları aracılığıyla bir avukat olabilmekte, bugün hukuk alanında faaliyet gösteren deneyimli avukatlardan bilgi edinebilir, konferanslar ve Soru-Cevap oturumları aracılığıyla kapsamlı uzmanlıklarından yararlanabilirler.Yarının avukatları ve vekilleri için tasarlanan Hukuk programı öğrencinin, temel yasal kavramlar hakkındaki anlayışını genişletecek ve yasal argümanlar oluşturma yeteneğini geliştirecektir. Program boyunca öğrenciler, avukatların farklı hukuk alanlarında nasıl yer aldığını keşfedecek; haksız fiil, uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarını kapsayan ilgi çekici vaka çalışmaları aracılığıyla bir dizi temel hukuk teorisini analiz edeceklerdir. Öğrenciler, Endüstri Atölyesi Programı aracılığıyla İngiliz yargı sistemini deneyimlemek için eşsiz bir fırsata sahip olacaklardır.

Mühendislik

Mühendislik, inovasyon, tasarım ve inşaatın kesiştiği noktadadır. Hem bilimi hem de matematiği kullanan Mühendislik, köprüler, binalar, elektronik devreler ve mekanik tasarım gibi gerçek dünya problemlerini çözmek için bilimsel ve matematiksel ilkeleri uygulama sanatıdır. Aynı zamanda, su ve hava kirliliği gibi günümüzün küresel iklimindeki kritik sorunları ve sağlıklı ekosistemlerin teşviki gibi diğer alanları ele almak için de kullanılır. Mühendislik yaz okulu kursu, termodinamik, makine mühendisliği, akışkanlar dinamiği, aerodinamik ve elektromanyetizma anlayışlarını üniversite tarzı seminerler, dersler ve dersler yoluyla geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Buradaki amaçlar; hem teoride hem de pratikte temel Mühendislik konu alanları hakkındaki bilgiyi güçlendirmek, mühendislerin nasıl çalıştığını öğrenmek ve SBC’nin endüstri deneyimi programı aracılığıyla Mühendislikte benzersiz, özgün ve pratik deneyim kazanmak, işbirliği, yaratıcılık, fikir üretme ve iletişim gibi yaşam için gereken temel akademik ve profesyonel becerileri öğrenmektir.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler okumak, günümüzün siyasi ve insani ortamını oluşturan küresel meselelerin takdirini geliştirir ve size gerçek bir dünya vatandaşı olmak için farkındalık ve bilgi verir. Gerçek hayattaki siyasi modelleri ve çağdaş küresel sorunları inceleyerek uluslararası manzaranın nasıl ve neden böyle göründüğünü analiz edebilirsiniz. Daha sonra, sunum, müzakere ve diplomasi becerilerini geliştirmek için bir dizi etkileşimli ve zorlu rol yapma senaryosu uygulanmaktadır. Oxford’ta Uluslararası İlişkiler; siyaset, gazetecilik, güvenlik ve diplomasi alanlarında derece veya kariyer için mükemmel bir temeldir. Temel temaları ve kavramları keşfedebilir, uluslararası ilişkiler alanındaki liderlerle özgün bir şekilde etkileşim kurabilir, kişilerarası iletişim ve diplomasi gibi kavramları öğrenebilirsiniz.

Matematik

Bu program, lisans düzeyinde matematik eğitimi almanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler, Grup Teorisi, Fraktallar, Kinematik ve Koşullu Olasılık gibi temel ileri düzey konulardaki anlayışlarını geliştireceklerdir. Program, proje çalışması ve iletişimsel görevlerle pratik bir temele sahiptir, bu da kursu zorlu ama canlı ve etkileşimli hale getirir. Öğrenciler bu programda gelişmiş teorik kavramları ve pratik uygulamalarını öğrenirler.

Tıp

Öğrenciler, doktor olma ya da sağlık sektöründe çalışma yolculuğuna başlarken pratik beceriler, tıbbi bilgiler ve İngilizce dil becerileri geliştireceklerdir. Ek olarak,  üniversitede Tıp eğitimi almanın yanı sıra kurs sırasında İlk Yardım eğitimine katılacaklardır. Tıp teorisi ve pratiğinin ötesinde, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini ve halk sağlığındaki önemli konuları anlamalarını geliştirmek için Tıbbın rolüne daha geniş, etik bir bağlamda bakılan bir programdır. Öğrenciler burada hem teorikte hem de pratikte temel Tıp konu alanları hakkındaki anlayışını geliştirir, Doktorların nasıl çalıştığını keşfeder ve SBC’nin endüstri deneyimi programı aracılığıyla Tıpta benzersiz, özgün ve pratik çalışma deneyimi kazanır.
İşbirliği, yaratıcılık, fikir üretme ve iletişim gibi üniversite ve sonrasındaki yaşam için gereken temel akademik ve profesyonel becerileri geliştirirler

GEZİLER

2 Tam Gün Gezi;

Bulundukları okul ve çevresinde gezi imkanı, ayrıca alanlara göre endüstriyel geziler yapılmaktadır. Londra gezisi mevcuttur.

EK BİLGİLER

TARİH:  30 Haziran – 13 Temmuz 2024

14 – 27 Temmuz 2024

28 Temmuz – 10 Ağustos 2024

DERS SAATLERİ:  25 saat eğitim

KONAKLAMA: 2 yurt seçeneği bulunmaktadır. (Wycliffe Hall, University College)

KAMPÜSTEN FOTOĞRAFLAR

YAŞ

15-17

SÜRE

2 hafta

EĞİTİM

25 saat eğitim

KONAKLAMA

Yurt

ÜLKE

United Kingdom, İngiltere

ŞEHİR

Oxford

KAMPÜS

Oxford University

KONUM

Londra 1 saat

Gatwick Havaalanı (LGW) 2 saat 5 dakika

Heathrow Havaalanı (LHR) 1 saat 45 dakika